De kosten van een crematie

Naast het begraven van een overleden dierbare, is crematie een steeds meer gebruikte regeling voor wat men officieel de lijkbezorging noemt. Beide vormen van definitieve afsluiting brengen een aantal overeenkomende kosten met zich mee, maar er zijn ook een aantal verschillen. Zo kan het beslist geen kwaad bij het vaststellen van de op te brengen kosten van een crematie precies te bepalen wat niet alleen de wensen van de nabestaanden zijn, maar natuurlijk ook die van de overledene zelf.

Over het algemeen zullen de kosten van het verbrandingsproces zelf per uitvaartverzorger redelijk overeenkomen, maar zullen de verschillen optreden bij de omringende gebeurtenissen en wat er met de as moet gebeuren.

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het dan ook verstandig met alle mogelijkheden rekening te houden.

 

kosten van een crematie

 

Even ter verduidelijking…

Het is inderdaad mogelijk uitsluitend en alleen de crematie, en daarmee bedoelen we het verbrandingsproces, het cremeren zelf, af te spreken met een crematorium. U bent dan gemiddeld tussen de €1000 en €1500 kwijt. Dat houdt echter wel in dat u alle andere zaken rondom geheel en al zelf moet regelen en dat kan natuurlijk ook aardig in de papieren gaan lopen. Voor vrijwel, zo niet iedereen, is dat specifieke gebeuren een onderdeel van het totaalpakket van een uitvaartverzekering.

Verder is er ook nog rekening te houden met de Wet op de lijkbezorging, vastgesteld in 1991, waarbij de regelingen zijn opgenomen wat er moet gebeuren met het lichaam van de overleden persoon. De uitvaartverzorger is geheel en al op de hoogte van al deze regelingen en neemt die dan ook meestal meteen uit handen van de nabestaanden. Zo kunnen zij de gemeente op de hoogte brengen van het overlijden, die dan vervolgens een gemeentelijk lijkschouwer aanstelt, de registratie regelt en verlof geeft tot crematie.

De uitvaartverzorger zorgt er tevens voor dat u niet met de overleden persoon opgescheept blijft zitten en vervoert deze op waardige manier naar het door u gekozen uitvaartcentrum.

U merkt al dat zelfs voor de eigenlijke crematie zelf er sowieso een aantal kosten moeten worden gemaakt. Naast deze basiskosten wordt er verder onderscheid gemaakt tussen kosten met betrekking tot de persoonlijke wensen van overledenen en nabestaanden en mogelijke aanvullende kosten.

Al deze kosten worden in optimale omstandigheden gedekt via de ,door de overleden persoon, afgesloten uitvaartverzekering, hoewel het maar al te vaak voorkomt dat er toch meer wordt uitgegeven dan begroot.

 

Basiskosten

Dit zijn dus de kosten die u sowieso onder alle omstandigheden maakt. Er zijn er al enkele genoemd:

 • Administratieve kosten, die vooral betrekking hebben op de registratie van de overleden persoon, en andere formaliteiten.
 • Rouwvervoer: transport van de overleden persoon naar het crematorium en verder alle andere mogelijke verplaatsingen.

Naast deze zijn er nog een aantal andere zaken die absoluut noodzakelijk zijn:

 • Het bezorgen van de kist
 • De laatste verzorging van de overleden persoon, zodat deze op een waardige manier voor de laatste maal aan de nabestaanden getoond kan worden.
 • Dat gebeurt dan bij de opbaring.
 • De crematie
 • Het ter beschikking stellen van ruimte voor het nemen van afscheid.
 • Alle verdere noodzakelijke diensten van de uitvaartverzorger.

 

Hoewel het hier gaat op principiële basiskosten, waarbij je zou verwachten dat die voor elke uitvaartverzorger ongeveer gelijk zouden moeten liggen, zijn er toch behoorlijke verschillen mogelijk. Gemiddeld genomen bent u echter voor de basiskosten al tussen de €2000 en €4000 kwijt.

 

Persoonlijke wensen van de overledene en de nabestaanden

Deze categorie bevat in principe de meest variabele kosten van de uitvaart en de crematie. Het gaat hier vooral om de invulling van hoe de crematie er uit moet gaan zien, maar ook de mededelingen van het overlijden naar buiten toe. In de laatste categorie vallen:

 • Rouwadvertentie in plaatselijk of zelfs landelijke bladen ( kan wel oplopen tot €900)
 • Rouwkaarten (prijsopgave meestal per 100 stuks)

Wat de invulling betreft, hebben we het over:

 • Opbaren thuis (€400) of in uitvaartcentrum (€600)
 • Bloemstukken (€1000
 • Tijdstip van de afscheidsbijeenkomst ( weekend is duurder)
 • Aantal gasten
 • Catering van de koffietafel
 • Samenstelling van de plechtigheid inclusief de muziekkeuze
 • Soort kist (standaard ben je al gauw €500 kwijt)
 • Mogelijkheid van dragers
 • Samenstelling van de rouwstoet, aantal benodigde wagens
 • Fotograferen of zelfs filmen van de crematie

 

Dit is slechts een opsomming van de meest gebruikelijke zaken bij een crematie, maar de geschiedenis leert ons dat je het zo gek niet kunt bedenken of je kunt het toevoegen aan de gewenste crematieplechtigheid.

Wat wel en niet mogelijk is, wordt meestal beperkt door de financiële mogelijkheden van de nabestaanden met als belangrijk deel daarvan de afgesloten uitvaartverzekering.

In Nederland heeft men berekend dat een gewone uitvaart ergens tussen de €7000 en €10000 kost. Op basis daarvan en met de beperking van de uitvaartpolis zou men dus aan deze persoonlijke wensen tussen de €2000  en €8000 uitgeven en dan natuurlijk nog wel wat overhouden voor de laatste categorie, de aanvullende kosten van een crematie.

 

Aanvullende kosten van een crematie

Deze categorie beslaat met name de kosten die gemaakt worden voor de bestemming van de as na de crematie. Gangbare opties hier zijn het uitstrooien van de as op een daarvoor gewenste, maar ook mogelijke, locatie, zoals een strooiveld of op zee, en natuurlijk de opslag van de as in een urn.

Bij de opslag in een urn kan men kiezen voor bewaring thuis, en dat kost niets, of het plaatsen van de urn in een speciaal daarvoor bedoelde muur bij het crematorium of begraafplaats. Naast de kosten van de urn, kan variëren tussen de €100 en €500, kost een dergelijke bewaring in een muur gemiddeld €340 voor 5 jaar.

Indien men gaat op de uitstrooi optie is men gemiddeld ongeveer 90 euro kwijt.

 

Tenslotte…

Er zijn hier een aantal bedragen genoemd die gangbaar zijn voor het jaar 2020. Sommige zijn van overheidswege vastgesteld, maar verreweg de meeste zijn afhankelijk van het uitvaartcentrum die de uitvaart en de bijbehorende crematie voor u regelt. Indien u een verzekering heeft afgesloten met een uitvaartcentrum, bent u afhankelijk van de prijzen die zij hanteren. Heeft u echter meer vrijheid, dan is het aan u de uitvaartverzorger te kiezen die voor u en de nabestaanden vooral economisch de beste mogelijkheden biedt.

 

Op de site van www.uitvaartverzorgingdirect.com vindt u duidelijke overzichten van prijsopgaven, waarbij u zult ontdekken dat er uitermate concurrerende kosten worden gerekend. Bel ze gerust of neem contact op met de lokale uitvaartverzorger voor een prijsopgave.

 

Meer lezen over: