Rouwvervoer

Vrijwel iedereen zal bij de term ‘rouwvervoer’ automatisch denken aan een rouwstoet die voorafgegaan wordt door een lijkwagen. Genodigden voor de daarop aansluitende begrafenis– of crematieplechtigheid rijden dan in colonne achter deze lijkwagen in volgorde van belangrijkheid. Er kan gebruik gemaakt worden van officiële, door de uitvaartverzorger ter beschikking gestelde, rouwwagens, maar de stoet zal toch voornamelijk bestaan uit eigen vervoer. Een ander opvallend iets bij een rouwstoet is de lengte. Hoe belangrijker de overledene, hoe langer de stoet, niet alleen door mensen die dicht bij deze persoon stonden, maar vaak ook talloze geïnteresseerden en bij beroemde figuren zelfs fans.

Bij rouwvervoer komt echter toch wel iets meer kijken, want een uitvaart behelst meer dan alleen de laatste reis naar een kerk of uitvaartcentrum.

Een eerste stap om goed en geïnformeerd dit onderdeel van de uitvaart in uw kosten op te nemen, is een telefoontje naar www.uitvaartverzorgingdirect.com.

Bel naar 088-188 1272

Rouwvervoer

Wij bieden niet alleen antwoorden op al uw vragen aan, maar kunnen ook verwijzen naar de lokale uitvaartverzorger of verzorgers in uw regio.

Een persoonlijke noot

Mijn moeder is in 2018 overleden. Dat gebeurde thuis met de hulp van een arts door middel van euthanasie. Een jaar eerder was mijn vader overleden en de relatie die mijn moeder met mijn vader had was er niet alleen eentje van liefde, ze waren 60 jaar getrouwd, maar vooral ook van afhankelijkheid. Daarnaast had ze sowieso al jaren een uitermate zwakke en op het laatst ook bijzonder pijnlijke gezondheid. Op basis van het sterkste criterium ‘ondraaglijk lijden’ besloot ze met enige hulp zelf uit het leven te stappen.

Ik was gedurende het gehele proces in de huiskamer aanwezig, inclusief een eigenlijk te lange tijd na het overlijden zelf. Uiteindelijk werd ze dan toch door de uitvaartverzorger opgehaald. Ze werd uiterst respectvol in een laken gewikkeld en vervolgens naar de lijkwagen gedragen. Daarna reed de lijkwagen heel langzaam de straat uit, lopend voorafgegaan door één van de verzorgers. Dat in principe simpele en noodzakelijke gebeuren was eigenlijk voor mij precies de juiste afsluiting voor dit hele droevige gebeuren.

Met het uit zicht verdwijnen van de lijkwagen nam ik definitief afscheid van mijn moeder.

 

Vormen van rouwvervoer binnen een uitvaart

In de persoonlijke noot heeft u al kunnen lezen dat het rouwvervoer eigenlijk al begint vanaf het moment van overlijden. Deze verklaring vind je inderdaad hier en daar wel terug, maar er zijn toch verschillen wat nu wel en niet bij het rouwvervoer hoort.

Strikt genomen zou je kunnen stellen dat elke vorm van vervoer, waarbij de overledene betrokken is, een soort van rouwvervoer is en dan komt men tot de volgende indeling:

  • Afhalen van de pas overledene vanaf de plek van overlijden naar het uitvaartcentrum

Op het moment van overlijden en na bevestiging van de arts kan de uitvaartverzorger gebeld worden om de stoffelijke resten op te komen halen. Deze worden dan naar het uitvaartcentrum getransporteerd, alwaar het lichaam geprepareerd wordt voor eventuele opbaring.

  • Rouwvervoer van het uitvaartcentrum naar huis, of een andere daarvoor uitgekozen plek ter opbaring voor geïnteresseerde afscheid nemers.

De nabestaanden hebben in geval van opbaring de keuze om dit heel persoonlijk aan te pakken en het lichaam thuis op te laten baren. In geval van opbaring in het uitvaartcentrum is er natuurlijk geen extra vervoer nodig.

We zien dat bij beroemdheden ( zoals recentelijk diverse Amerikaanse politici ) er, vergeef ons hier de uitdrukking, behoorlijk wat rondgezeuld kan worden met het lichaam. In dit geval biedt het echter wel de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen de kans te geven afscheid van een bewonderd mens te nemen.

  • Verplaatsing van de kist met overledene van plaats van opbaring naar plaats van afscheids-, rouw-, begrafenis- of crematieplechtigheid.

In dit geval hebben we meestal te maken met de zogenaamde rouwstoet, waarbij nabestaanden en genodigden de overledene begeleiden naar de uitvaartlocatie. De stoet bestaat uit op zijn minst de lijkwagen, of passender gezegd de rouwauto, gevolgd door enkele eventueel door de uitvaartbezorger geleverde rouwauto’s voor directe familie. De rest van de rouwstoet wordt dan aangevuld met eigen vervoer.

Noot: hoewel er tijdelijk sprake is geweest van het beëindigen van officiële verkeersregelgeving aangaande een rouwstoet, is men daar in 2010 weer op teruggekeerd.  Sinds dat jaar is het wederom verboden een rouwstoet in het verkeer te kruisen, mits de auto’s via vaantjes als zodanig gemarkeerd zijn.

  • De laatste reis, verplaatsing van uitvaartlocatie naar begraafplaats

Ook hier kan er sprake zijn van een rouwstoet, maar in de meeste gevallen wordt de overledene op deze laatste reis uitsluitend begeleid door familie en naaste vrienden.

 

Van draagbaar tot elke vorm van vervoer die u zich maar kunt indenken

Het begon natuurlijk allemaal heel simpel. Als er iemand dood ging werd hij of zij naar het graf gedragen. Dat gebeurde relatief respectloos als het om een onbelangrijk iemand ging, maar met beduidend meer respect en begeleidende processen bij mensen van importantie. Andere vormen van vervoer waren er immers nog niet.

Toch is dit een vorm van rouwvervoer dat nog altijd bestaat en worden overledenen op bepaalde momenten van de uitvaart gedragen. Men kan daarvoor dragers inhuren, want het vergt wel enige oefening om dat zonder problemen te doen.

 

In de loop der tijden zijn er steeds meer andere vervoersmiddelen bijgekomen. Naast de nu gebruikelijke rouwauto ( in de volksmond ook wel lijkwagen genoemd) is er een lange tijd geweest dat de koets het aangewezen middel was een grafkist met overledene te verplaatsen.

Verder kennen we tegenwoordig ook een uitvaartbus, paard en wagen, de rouwmotor of een oldtimer en als je groen wilt, dan is er zelfs een rouwfiets.

Het is echter mogelijk op vrijwel elke wens van de overledene of nabestaanden in te gaan, de enige grens wordt bepaald door de mate van fantasie die men heeft.

 

De kosten van rouwvervoer

Afhankelijk van uw wensen kunnen de kosten voor rouwvervoer een aanzienlijk deel uitmaken van het totale uitvaartpakket. In eerste instantie zult u dus met www.uitvaartverzorgingdirect.com in overleg moeten gaan over wat u precies wilt  en of het binnen de afgesloten verzekeringsvergoeding valt.

Mocht www.uitvaartverzorgingdirect.com niet meteen aan uw verzoeken kunnen voldoen, is het zeker dat ze u naar ondernemingen kunnen verwijzen die dat wel kunnen.

 

Meer lezen over: