Uitvaartbegeleiding, dankbare hulp bij een van de moeilijkste momenten in het leven

Het uitvaartproces begint op het moment van overlijden en eindigt pas als alle nabestaanden tevreden zijn met een volwaardige afsluiting.

Strikt genomen zou je kunnen stellen dat dit proces afgehandeld wordt binnen het bereik van 100% regeling door de nabestaanden tot 100% regeling door een uitvaartverzorger. De praktijk leert ons dat persoonlijke zaken vaak door de nabestaanden worden gedaan en de praktische zaken als opbaring, begrafenisplechtigheid en teraardebestelling de taak is van die uitvaartverzorger.

De uitvaartbegeleiding zal dan bestaan uit een uitwisseling van wensen en verzoeken door beide partijen.

 

Momenten van begeleiding

De meest besproken vormen van begeleiding tijdens de hopelijk niet veel voorkomende momenten dat we heel bewust stilstaan bij de dood, is die tijdens de uitvaart. Deze periode vergt immers nogal wat organisatie in een periode waarbij niemand juist daarbij wil stilstaan en zich wil overgeven aan rouwverwerking. Toch begint de uitvaartbegeleiding veel eerder. In tegenstelling tot samenwerking met de nabestaanden gaat het om overleg met de toekomstig te overlijden persoon, namelijk bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Daarnaast is er nog een heel specifiek moment voor die mensen waarvoor de dood niet onverwacht is, omdat ze het bijvoorbeeld door ziekte al aan zien komen. Tenslotte kun je dan ook nog spreken van een bijzonder soort begeleiding na de begrafenis of crematie, indien blijkt dat er nabestaanden zijn, die dermate moeite hebben met de rouwverwerking dat ze extra hulp behoeven.

De bij www.uitvaartverzorgingdirect.com aangesloten uitvaartverzorgers kunnen u op elk moment van de volgende momenten verder helpen. Bel vandaag nog en vraag naar alle beschikbare informatie.

Bel naar 088-188 1272

Het afsluiten van een uitvaartverzekering

Ergens gedurende je leven wordt je er op een of andere manier op gewezen dat het misschien wel verstandig is een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaart is niet goedkoop en loop al snel op tot €10000 voor een niet eens zo speciaal georganiseerde gebeurtenis. Als je jezelf er niet op voorbereidt, dan komen alle kosten op de schouders van de nabestaanden en normaal gesproken wil je dat toch zien te voorkomen.

Het internet is een prima medium om op redelijk eenvoudige manier een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering af te sluiten, vooral als je een minimum aan specifieke eisen hebt. Als je echter toch wat bijzonders wilt maken van die laatste reis en je nabestaanden iets ter herinnering wilt aanbieden, dan kan het absoluut geen kwaad iemand van de verzekeringsmaatschappij uit te nodigen. Liever nog kun je te rade gaan bij een uitvaartverzorger, die ook verzekeringen aanbiedt, want zij weten precies waarover ze praten.

 

Uitvaartbegeleiding

In plaats van zelf alles uit te moeten zoeken, helpen zij vanuit hun expertise om tot een voor u perfecte overeenkomst te komen.

 

Het voorgesprek

Hoewel het niet perse noodzakelijk zo hoeft te zijn, kan het gebeuren dat iemand bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek is en verwacht binnenkort te zullen overlijden. Het kan ook zo zijn dat iemand vanwege ondraaglijk lijden euthanasie heeft aangevraagd en dan staat het moment van heengaan redelijk vast.

U kunt in een dergelijke periode alleen of met nabestaanden een gesprek aangaan met een uitvaartbegeleider, die u alles kan vertellen over wat u en de uwen te wachten staat. Daarnaast kunnen er al allerlei voorbereidingen getroffen worden voor de uitvaart zelf, zodat deze direct na het overlijden geen storende factor meer zijn in het rouwproces.

U kunt dan op uw gemak de specificaties doornemen, en inschatten in hoeverre ze passen binnen de mogelijkheden van een afgesloten uitvaartverzekering. Nabestaanden komen dan niet alleen ruim op tijd te weten wat er allemaal staat te gebeuren, maar het kan onder de juiste uitvaartbegeleiding ook een uitstekende manier zijn een begin te maken met het verwerken van het komende verlies.

Het voorkomt op zijn minst hectische omstandigheden tijdens het uitvaartproces zelf.

 

Uitvaartbegeleiding

Hoewel er hierboven al twee instanties aangegeven zijn waarbij een zekere vorm van begeleiding van nut kan zijn, wordt er pas over uitvaartbegeleiding gesproken als er daadwerkelijk sprake is van een uitvaart. Een uitvaart treedt in werking op het moment dat er iemand overleden is en sluit meestal af met de begrafenis of crematie.

Dit zijn zware tijden voor de nabestaanden, vooral als het verlies onverwacht is. Er moet plots van alles geregeld worden en men is daar of niet echt op voorbereid, of er gewoon met het hoofd en vooral het hart niet bij. In een dergelijk geval biedt de uitvaartbegeleiding uitkomst, maar wat kan zo iemand nu precies voor de nabestaanden betekenen?

 

Melding van overlijden en de eerste te nemen stappen

Na vaststelling van de dood door een arts, wordt de uitvaartverzorger gebeld voor een melding van overlijden en wordt een eerste afspraak gemaakt. Hier worden de eerste noodzakelijke stappen besproken en algemene zaken als datum en plaats van de rouwplechtigheid, en of het een begrafenis of crematie dient te worden. Ook wordt bepaald of en waar het lichaam wordt opgebaard en in wat voor kist dat moet gebeuren.

 

Specifieke regelingen en afspraken

Na die eerste dag worden de daarop komende  vier a vijf dagen gebruikt om langzaam maar zeker vorm te geven aan de uitvaart en de zaken er omheen. De rouwadvertentie wordt opgesteld, rouwkaarten worden gemaakt en verstuurd en het kostenplaatje wordt vastgesteld.

Daarna hebben we het over de plechtigheid zelf, zoals opzet van de ceremonie, bloemen, muziek, condoleanceregister, catering, rouwstoet en rouwauto’s.

Indien al deze dingen vastgesteld zijn, wordt er een draaiboek gemaakt van de ceremonie zelf, zodat men zich een beeld kan vormen hoe deze eruit gaat zien. De nabestaanden krijgen dan nog een dag de tijd om dit alles in zich op te nemen en eventuele veranderingen en aanpassingen voor te stellen, waarna het definitieve draaiboek kan worden gepresenteerd.

 

Omdat het nu eenmaal zo wettelijk is vastgesteld, moet de begrafenis binnen 6 dagen worden uitgevoerd. Op deze dag is de uitvaartbegeleider bezig om ervoor te zorgen dat alles perfect verloopt, zodat de nabestaanden en genodigden zich volledig kunnen overgeven aan de rouwplechtigheid.

 

Na afloop

Na de begrafenis of crematie kan er nog een kort onderhoud met de uitvaartbegeleider plaatsvinden om deze te complementeren of mogelijk aan te geven waar het niet helemaal naar wens ging met betrekking tot het uitvaartproces. Het kan ook voorkomen dat er mensen zijn die extreem veel moeilijkheden hebben met de rouwverwerking. Het zal waarschijnlijk niet binnen het werkgebied van de uitvaartbegeleider liggen om te helpen, maar zij kent hoogstwaarschijnlijk iemand die dat wel kan.

 

Hoewel veel mensen denken dat ze in staat zijn alles zelf te kunnen regelen, vergt een uitvaart een vrij specifiek inzicht in dit trieste gebeuren van de menselijke reis en vooral afsluiting ervan. Dit inzicht en alle mogelijke hulp kan u geboden worden door een uitvaartbegeleider van www.uitvaartverzorgingdirect.com, dus aarzel niet om in geval van overlijden binnen uw familie meteen contact op te nemen.

 

Meer lezen over: