Wie is er verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart?

Het regelen van een uitvaart stoelt op twee belangrijke factoren: de uitvoerende en de financiƫle.

Zodra iemand overlijdt moet de dood officieel vastgesteld worden door een arts, waarna de stoffelijke resten in principe overgedragen worden aan een uitvaartverzorger. Deze instantie stelt zich verantwoordelijk voor het gehele proces tot en met de lijkbezorging toe (teraardebestelling, crematie) Tezamen met de nabestaanden wordt besproken welke stappenĀ  er genomen dienen te worden in dat proces, zoals al dan niet opbaring, de mogelijkheid tot condoleren en het versturen van overlijdensberichten.

Tevens worden de specifieke wensen besproken aangaande de begrafenis, wat wel en niet mogelijk is, welke muziek er gespeeld moet worden, hoe het verhaal van de overledene aan de genodigden moet worden verteld, welke bloemen er moeten komen en hoe de koffietafel wordt geregeld.

De verantwoordelijkheid voor de uitvaart wordt in hoge mate bepaald door de financiƫle factor, maar omdat de aard ervan een specialistische kennis inhoudt, zal de uitvaartverzorger verreweg de grootste rol spelen in de uitvoering ervan.

Uitvaart verantwoordelijk