De uitvaartverzekering, één zorg minder in zorgelijke tijden.

Voor verreweg de meeste mensen is het leven een boeiende reis van mogelijkheden en uitdagingen, waarbij u het liefst pas zo laat mogelijk na wilt denken over het feit dat het een keer over zal zijn.

Hoe graag u ook die gedachten over dat onvermijdelijke gebeuren in het leven uit wilt stellen, u kunt er niet vroeg genoeg bij zijn om op zijn minst de financiële kant goed te regelen aan de hand van een uitvaartverzekering.

Overigens moet u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering er van uitgaan dat het weliswaar voor uzelf is, maar bedoeld is om nabestaanden in deze moeilijke tijd van verlies niet op te schepen met de kosten van een begrafenis. Een goede uitvaartzekering leidt ertoe dat uw familie en vrienden al hun aandacht kunnen besteden aan het delen van alle herinneringen, die ze van u hebben, en waardig afscheid kunnen nemen.

 

 

uitvaartverzekering

Het nut of de noodzaak van een uitvaartverzekering

Om een juist antwoord op deze stelling te kunnen bieden, zullen we eerst heel duidelijk aan moeten geven wat een uitvaartverzekering precies behelst. Hoewel waarschijnlijk veel mensen denken dat het hier alleen om de begrafenis- of crematieplechtigheid gaat, is het de bedoeling dat een uitvaartverzekering de kosten of diensten dekt vanaf het moment dat iemand overleden is tot aan, en zelfs in sommige gevallen, tot voorbij de teraardebestelling. ( bijvoorbeeld in het geval van rouwverwerking)

Eén ding is echter wel heel zeker: een uitvaart kost geld, soms best wel veel geld, want een gemiddelde uitvaart loopt in 2020 al snel tegen de tienduizend (€10.000) euro aan.

Om terug te komen op de titel van deze paragraaf:

 • Heeft een uitvaartverzekering nut: welzeker!
 • Is een uitvaartverzekering noodzakelijk: niet persé.

Of men al dan niet een dergelijke verzekering wil afsluiten, hangt bijna geheel af van de toekomstige  financiële situatie van degene die er een wil afsluiten. Je weet immers niet hoe je er voor staat op het moment van overlijden.

Wacht echter nooit te lang met contact te leggen met verzekeringsbedrijven en uitvaartverzorgers. Dat kan direct, maar www.uitvaartverzorgingdirect.com kan u telefonisch al vast de goede weg op helpen met informatie en verwijzingen.

 

Voorbereiding op de kosten van je uitvaart

Er zijn diverse manier om ervoor te zorgen dat ten tijde van uw overlijden de nabestaanden niet met torenhoge rekeningen komen te zitten voor uw begrafenis of crematie.

 • Erfenis

Strikt genomen is dit niet echt voorbereiden, maar de opbrengsten van een erfenis kunnen gebruikt worden voor de uitvaart.

 • Sparen

Geld opzij zetten op een spaarrekening is een prima manier, vooral omdat de gemiddelde spaarrekening ook nog eens rente oplevert.

 • Investeren

In principe is dit sparen met een extra risico, hoewel het mogelijk is dat risico zo hoog en laag mogelijk te maken als u wilt.

 • Verzekeren

Dit is de meest gebruikte wijze om ervoor te zorgen dat de uitvaartkosten geheel, of ten minste gedeeltelijk gedekt worden. Op zich is dit natuurlijk ook een manier van sparen, maar dan bij een verzekeringsmaatschappij of uitvaartverzorger. Helaas krijgt u hier geen rente over.

 

Criteria bij het vaststellen van de verzekeringspremie

Er zijn bij het afsluiten van een uitvaartverzekering een aantal zaken waarmee rekening gehouden wordt, en de eerste is al in de inleiding genoemd: er vroeg aan beginnen. De andere criteria zijn: voor welk bedrag er verzekerd wordt, de looptijd van de betalingen en zelfs het geslacht.

 • Leeftijd

Hoe jonger je de verzekering afsluit, hoe lager de premie. Je hebt immers, normaal gesproken, meer tijd om een eindbedrag te bereiken.

 • Looptijd

Het zal de algemene opvatting zijn dat de premie voor een afgesloten uitvaartverzekering doorloopt tot het moment van overlijden, maar dat hoeft niet zo te zijn. Uitgaande van het bedrag waarvoor men verzekerd wil zijn, kan men de verzekering ook voor een mindere periode laten lopen. Bij dezelfde hoogte betaalt men dan natuurlijk een hogere premie indien deze 10 jaar loopt dan voor levenslang wordt afgesproken.

Overigens kan het voorkomen dat verzekeringsmaatschappijen een maximum leeftijd afspreken met betrekking tot het betalen van de premie.

 • Bedragshoogte

Dit werkt twee kanten op: hoe hoger de premie, hoe hoger het eindbedrag, maar ook: hoe hoger het eindbedrag dat afgesproken wordt, hoe hoger de premie.

Verder is het van groot belang zaken als inflatie mee te nemen. Kost een gemiddelde uitvaart in 2020 zo’n €7000-€10000, in 2040 of nog later kan dat gemakkelijk verdubbeld zijn of zelfs nog meer.

 • Geslacht

Hoe bizar dit misschien ook klinkt, er zijn verzekeringsmaatschappijen die het geslacht meetellen in de premiebepaling. Dat komt omdat vrouwen gemiddeld genomen langer leven dan mannen. Voor vrouwen is de premie voor eenzelfde uitvaartverzekering vaak lager dan voor mannen.

 

Soorten uitvaartverzekering

In Nederland heeft ongeveer 70% een uitvaartverzekering afgesloten, waarbij er enige verschillen zijn in de aard daarvan:

 • Naturaverzekering

Bij dit type verzekering wordt het ingelegde of afgesproken verzekerd bedrag omgezet in aan te bieden diensten door de uitvaartverzorger. In de begrafenis- of uitvaartpolis wordt nauwkeurig aangegeven welke diensten binnen die verzekering vallen en welke alsnog apart door de nabestaanden zelf betaald dienen te worden. Daar kunnen binnen verzekeringsmaatschappijen behoorlijke verschillen in zitten, dus vergelijken kan absoluut geen kwaad.

 • Kapitaalverzekering

In deze vorm krijgen de nabestaanden het vooraf afgesproken geldbedrag uitgekeerd, waarvan ze dan in principe alle kosten voor de uitvaart moeten betalen.

 • Natura-kapitaalverzekering

In dit geval is er sprake van een combinatie, deels diensten, deels een contant bedrag.

 

Bij het afsluiten van de passende verzekering voor u hangt dat vooral af van de mate van afhankelijkheid van de nabestaanden voor de uitvaart. Bij een natura verzekering zijn zij geheel afhankelijk van wat er aangeboden wordt, bij de kapitaalverzekering zal alles zelf geregeld moeten worden, Bij de eerste kan de familie zich geheel richten op het rouwproces, bij het tweede kan men de te maken regelingen deel uit laten maken van het rouwproces en heeft men grote vrijheid te doen wat men wil.

 

 • De overlijdensrisicoverzekering

Met het gegeven dat het risico op overlijden altijd 100% is, lijkt dit op een gewone uitvaartverzekering, maar er is een verschil. Een dergelijke verzekering, met over het algemeen lagere premies, sluit men af voor een bepaalde periode. Is er binnen die periode geen sprake van overlijden, wordt er ook niet uitgekeerd.

 

Nog twee factoren om rekening mee te houden

 • Waardevaste uitvaartverzekering

Er zijn maatschappijen die met behulp van indexatie, winstdeling en periodieke uitkeringen ervoor zorgen dat een afgesloten uitvaartverzekering meegroeit met de inflatie.

 • Belasting

Met betrekking tot gemaakte kosten voor een uitvaart zijn er een aantal mogelijke fiscale voordelen voor de nabestaanden. Het kan dus geen kwaad hier de nodige informatie over in te winnen.

 

U staat er niet alleen voor om het beste resultaat in deze complexe wereld van de uitvaartverzekering te verkrijgen, want via www.uitvaartverzorgingdirect.com kunt u via telefoon of mail alle hulp krijgen die u wenst.

 

Meer lezen over: