De uitvaartverzorger, uw hulp bij het regelen van een uitvaart

Indien een persoon overlijdt, vindt er een afsluitend proces van activiteiten plaats die uiteindelijk leiden tot de begrafenis of crematie van de overledene. Een deel daarvan, met name de persoonlijke zaken, wordt gedaan door de nabestaanden, maar er is ook een deel dat opgepakt wordt door een of meerdere officiële instanties. De uitvaartverzorger neemt in deze een uitermate belangrijke plaats  en kan, juist in deze periode van verdriet, naast de zakelijke kant ook een belangrijke rol spelen in de emotionele afwikkeling van de rouwprocessen.

 

De uitvaartverzorger als regelaar en uitvoerder, als organisator dus.

Er zit een hele vreemde tegenstelling in het beroep van uitvaartverzorger, namelijk in datgene wat van bovenaf opgelegd wordt in de wetgeving en de specificaties die je nodig hebt om het beroep van uitvaartverzorger uit te mogen voeren.

 

uitvaartverzorger

Voor de uitleg van het eerste deel nemen we Wikipedia bij de hand, die gewoon een duidelijke uitleg geeft:

“Op het moment dat iemand is overleden, en het lichaam is ‘vrijgegeven’ (in geval van een niet-natuurlijke dood), moet er volgens de Wet op de lijkbezorging een uitvaart plaatsvinden, na ten minste 36 uur na overlijden en niet later dan op de zesde werkdag na de datum van overlijden.

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de uitvaart ligt in handen van de nabestaanden. In de Nederlandse Wet op de Lijkbezorging staat: “De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” Een overledene kan wensen schriftelijk hebben vastgelegd in een testament of codicil, of mondeling afspraken hebben gemaakt. In het geval dat er geen nabestaanden zijn of dat de nabestaanden geen uitvaart kunnen of willen regelen, is de burgemeester van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden, belast met deze verantwoordelijkheid.

In beide gevallen wordt voor de regie en praktische uitvoering van de uitvaart meestal een uitvaartondernemer ingeschakeld. Dit is overigens geen verplichting; nabestaanden mogen ook de uitvaart geheel zelf regelen. De uitvaartondernemer voorziet in opdracht van de opdrachtgever (nabestaanden of burgemeester) in het realiseren van de uitvaart volgens de wens van de opdrachtgever en neemt daarbij de wettelijke regelgeving in acht.”

 

En dan de tegenstelling met de toch wel officiële regels: Je hebt in Nederland geen diploma of ervaring nodig om het beroep van uitvaartverzorger uit te oefenen. Er is geen controle door de overheid en er zijn, afgezien van een eigen keurmerk, geen overheidskeurmerken. Indien je dus naar een uitvaartonderneming op zoek gaat, kun je je alleen richten op de algemene opinie en het Keurmerk Uitvaartzorg.

 

Wat een uitvaartverzorger allemaal voor u kan betekenen

De taak van een uitvaartonderneming begint al eerder dan u denkt, want het is, naast de gebruikelijke verzekeringsmaatschappijen, ook al mogelijk bij diverse verzorgers een uitvaartverzekering af te sluiten.

Het reële werk begint echter op het moment dat iemand overlijdt, waarna er een verdeling optreedt in administratieve, organiserende en uitvoerende taken.

 • Administratie

Nadat de dood officieel is vastgesteld kan de uitvaartverzorger al in actie komen door een aantal zaken uit handen van de nabestaanden te nemen. Zo worden zij meestal als eerste gebeld zodat zo snel mogelijk de zorg van het lichaam van de overledene kan worden geregeld. Tevens kunnen ze helpen bij het beschikbaar maken van de wilsbeschikking en vanuit de daaruit voortkomende eisen van de begrafenis of crematie op papier zetten hoe deze eruit gaat zien. De uitvaartverzorger zal contact opnemen met de nabestaanden om de specificaties van de begrafenis of crematie te bespreken.

Een andere, heel belangrijke taak is het vaststellen van de kosten, en te berekenen hoeveel daarvan door de uitvaartverzekering wordt gedekt. Tevens kunnen ze helpen bij het opstellen en versturen van rouwadvertenties en rouwkaarten.

 • Organisatie

In principe kan een uitvaartverzekering u alles uit handen nemen bij het regelen van het transporteren, aflegging en opbaren van het lichaam. Zij reserveren de eventueel benodigde begraafplaats of crematorium, zorgen voor de ruimtes voor de dienst en de ontvangst van nabestaanden en genodigden en mogelijk ook het vervoer

 • Uitvoering

Alle taken die in de administratie en organisatie zijn vastgelegd worden door de uitvaartverzorging op gepaste manier uitgevoerd. Het is daarbij natuurlijk de bedoeling dat de nabestaanden volledig ondersteund worden in hun rouwproces en er op een waardige manier afscheid genomen kan worden van het overleden familielid, vriend of kennis.

 

De mensen van www.uitvaartverzorgingdirect.com kunnen u precies vertellen wat de sterke en minder sterke punten zijn van de aangesloten uitvaartverzorgers in uw stad of regio. Bel ze dus gerust op voor informatie.

Bel naar 088-188 1272

Ondersteuning

Naast de hierboven genoemde taken kan de uitvaartverzorger de nabestaanden helpen bij de talloze dingetjes die geregeld moeten worden. Op zich staat het de nabestaanden vrij de gehele uitvaart geheel en al zelfstandig af te handelen, maar er komt zo veel bij kijken dat het gewoon niet meer dan verstandig is de hulp in te roepen van een uitvaartverzorger.

Voor het gemak maken we een volgend onderscheid:

 • Documenten

De uitvaartverzorger kan u precies vertellen welke documenten er allemaal nodig in geval van overlijden. De belangrijkste is uiteraard het attest van overlijden, dat door een arts wordt afgegeven, maar er worden vaak meer documenten opgevraagd.

 • Identiteitsbewijs
 • Trouwboekje
 • De al eerder genoemde wilsbeschikking ( dat is niet hetzelfde als het testament)
 • Rijbewijs
 • Overlijdensakte (gemeente)

Deze laatste heb je waarschijnlijk vele malen nodig voor de diverse instanties, die je op de hoogte moet brengen.

 • Instanties

Om ons leven in goede banen te leiden, hebben we ons aan een groot aantal officiële en minder officiële instanties verbonden. Deze moeten allemaal op de hoogte gebracht worden dat aan alle getroffen regelingen een einde gemaakt dient te worden. Hoewel de nabestaanden ongetwijfeld de meeste daarvan zelf in de gaten hebben, heeft de uitvaartverzorger beslist een lijst met instanties waar u niet meteen aan gedacht heeft.

 • Ziekenfonds
 • Belastingen
 • Werkgever
 • Pensioenfondsen
 • Bank
 • Verzekeringen
 • Registratie voertuigen en rijbewijs
 • Verenigingen
 • Energie- en waterleverancier
 • Leverancier Internet, Telefoon en Televisie
 • Woningcorporatie
 • Notaris voor het testament
 • Vakbond
 • Uitkeringsinstantie
 • Abonnementen

 

 • Nazorg

Hoewel een goede uitvaart zou moeten leiden tot een waardige afsluiting voor de nabestaanden, komt het maar al te vaak voor dat er toch mensen zijn die het meer dan moeilijk blijven hebben met het verlies. Omdat een uitvaartverzorger een ruime ervaring heeft met mensen in rouw kan er vaak ook achteraf nog hulp geboden worden.

 

Een uitvaartverzorger als www.uitvaartverzorgerdirect.com heeft in principe alles in huis om het volledige uitvaartproces naar volle tevredenheid af te handelen. Daarbij komt heel wat kijken dat op waardige manier en in overleg met alle betrokkenen wordt georganiseerd en uitgevoerd. Op de site vindt u informatie en mocht u niet meteen vinden wat u zoekt, staan de mensen van www.uitvaartverzorgingdirect.com via telefoon of mail klaar om antwoord te geven op uw vragen.

 

Meer lezen over: